Prediktering av trötthetssymptom för ökad flygsäkerhet

Diarienummer
Koordinator TRANSPORTSTYRELSEN - Luftfartsavdelningen
Bidrag från Vinnova 2 592 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt har varit att stärka flygsäkerhet genom en förbättring av verktyg som används inom vad som kallas ´Fatigue Risk Management´. Mer specifikt har syftet varit att validera, utöka och förbättra en biomatematisk modell för sömn och trötthetsprediktion (TPM), kommunicera resultaten samt förbättra och utveckla kringprodukter av speciellt värde för flygindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntade oss att prediktioner från TPM skulle vara valida vad gäller sömn och trötthet på flygande personal samt att modellen skulle kunna utökas med funktioner för individuella skillnader, dygnsrytmtyp och tidszonsacklimatisering (jetlag). Resultaten som är inskickade för granskning och publicering i vetenskaplig tidskrift bekräftar detta.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har varit att 1) samla in empiriska data om sömn, tjänstgöring och trötthet från flygande personal, 2) validera TPM statistiskt på insamlade data, 3) utöka TPM med nya funktioner och 4) publicera resultaten vetenskapligt. Arbetet har genomförts som förväntat och resultaten ligger för närvarande för granskning och publicering hos en vetenskaplig tidskrift. Arbete återstår vad gäller utvecklandet av riskindex omfattande andra prediktorer än trötthet (se punkt 10 under mål) och kommer slutföras under 2014 under ledning av Jeppesen Systems AB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.