Praktik i synergi

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Svensk Industridesign
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att etablera ett eller flera nätverk för gemensamt nationellt lärande kring medborgarinvolvering och design i offentlig sektor. Det finns idag två etablerade nätverk: Nätverket för design av hälso- och välfärdstjänster som drivs av SVID och Sveriges Kommuner och Landsting och ett nätverk bestående av ett antal myndigheter och som hålls samman av SVID.

Resultat och förväntade effekter

En enkät skickades ut till Nätverket för design av hälso- och välfärdstjänster och 10 personer svarande. Av svaren kan vi konstatera följande: 7 svarade att nätverket är ´mycket värdefullt´ Samtliga (utom en person som inte deltagit) menar att det lett till lärande 6 svarade att nätverket bidragit till effekter på hemmaplan 5 personer menar att nätverket lett till effekter för brukare och patienter på hemmaplan Samtliga svarande vill ha fortsatt stöd från den nationella nivån När det gäller myndighetsnätverket så har flera myndigheter visat intresse av att delta i nätverket.

Upplägg och genomförande

Projektet har fungerat friktionsfritt. Vi kan konstatera att det finns stora möjligheter och ett behov av att växla upp arbetet med att från den nationella nivån ge stöd till nätverkens deltagare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.