Positioneringsteknik för tung tillverkningsindustri

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Avdelningen för Värmning och Bearbetningsteknik (VB)
Bidrag från Vinnova 1 950 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin

Syfte och mål

Syftet med projektet är att radikalt förbättra arbetsmiljön samt öka personalsäkerheten inom tung tillverkningsindustri genom att utnyttja den senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd. Målet är att öka säkerhet genom att anpassa besluts- och positioneringssystemet för tung tillverkningsindustri.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till att förbättra arbetsmiljö och säkerhet inom tung tillverkningsindustri genom att installera och anpassa den senaste teknologin för låg och högupplöst positionering integrerat med beslutsstödssystem. Det kan detektera människor, maskiner och utrustning i realtid med hög precision och förhindra kollisioner och tillgänglighet till känsliga områden genom geo-fencing. Utmaningen är att skapa ett robust testsystem som kan hantera tuffa industriella förhållanden som magnetfält etc. Testbädden utvecklas i Swerea MEFOS preindustriella pilotanläggning.

Planerat upplägg och genomförande

Ett ultraprecist UWB-system kommer att installeras permanent av Ericsson i Swerea EFOS preindustriella testbädd. Positioneringsteknologin integreras med Mobilaris beslutstödssystem och testbäddens funktionalitet testas och valideras. Frågor rörande användbarhet och säkerhet gentemot integritet kommer att analyseras och utvärderas av LTU. En slutlig mindre installation hos SSAB i Borlänge kommer validera testbäddens funktionalitet och visa på eventuella svagheter jämfört med industriella förhållanden i ur kommunikation besvärlig industrimiljö.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04774

Statistik för sidan