Poistioner och etablerat Tacton i USA

Diarienummer 2015-03528
Koordinator Tacton Systems AB
Bidrag från Vinnova 140 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med projektet var att genomföra en marknadsundersökning/kartläggning i USA med målet att ta fram en Affärsplan. Syfte och målet uppnåddes

Resultat och förväntade effekter

Förvänta resultat var att få en kartläggning av den amerikanska CPQ marknaden, samt vad som krävs för att göra en etablering i USA. Slutrapporten gav en bra bild på hur svenska leverantörer uppfattas i USA och vad vi måste fokusera på för att genomföra en etablering i USA Vi har börjat att implementera de föreslagna åtgärder/aktiviteter i affärsplanen

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes både via databas studier och intervjuer med potentiella kunder och andra stakeholders. Vi fick många intressant synpunkter från intervjuerna som gav bra ledtrådar på hur vi ska förbättra vår position i USA

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.