Planeringsbesök för att finna lämplig svensk miljö för utbyte med University of Houston/Texas Medical Center

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Science for Life Laboratory
Bidrag från Vinnova 41 570 kronor
Projektets löptid maj 2013 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Planeringsbidraget syftade till att utreda förutsättningar för ett utbyte mellan svenskt universitet och University of Houston i Texas Medical Center. Målet var att färdigställa en fullständig ansökan om medel för sådant utbyte. Både syfte och mål uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Ett lämpligt upplägg med samarbeten och utbyten skissades fram och en fullständig ansökan har skickats in.

Upplägg och genomförande

Ett 10-tal möten med prefekter, ledare och forskare hölls för att undersöka möjligheterna för utbyte av forskning och forskare mellan University of Houston och Science For Life Laboratoriet, som är en gemensam satsning av Kungl. Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet och Stockholms Universitet, eller med andra alternativa affillieringar och företag. Presentationer av forskning genomfördes av Cecilia Williams för institutionerna för Biovetenskaper (Novum, KI), Onc-Pat (Solna, KI) och Onc-Pat/HPA i Uppsala.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.