Planering av utmaningsdriven innovationstävling med hög profil

Diarienummer 2015-06462
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB - Digital Health Lab
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har levererat ett underlag som kommer att användas i arbetet med ansökan för genomförandeprojektet Vi har även att byggt grunden för det mångfacetterade ekosystem som tävlingen ska verka inom; behovsägare, forskare och SME/SME hubbar Planeringsprojektet gett oss en bra utmaningsformulering inom ett område med hög relevans och stor potentiell individ- och samhällsnytta. Det som tagit längre tid än förväntat att säkra externa medel för det kommande genomförandeprojektet. Tävlingsplaneringen låg i ofas med potentiella investerares årsbudget.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet är vi dels kommer att få vår ansökan om projektbidrag beviljad samt att innovationstävlingen i sig kommer att bli en framgång. Vi förväntar oss att innovationstävlingen ska resultera i ett antal konkreta implementationer. En annan effekt är att bidra till en ökad kunskap om vad som gör att öppna innovationstävlingar fungerar bra och vilka utmaningar som finns och hur dessa kan hanteras.

Upplägg och genomförande

Planeringsprojektet inleddes med en omfattande omvärldsanalys där olika utmaningsområden och digitala möjligheter inom hälsområdet studerades. I olika workshops har tävlingens fokus och inriktning successivt mejslats fram. Intervjuer och diskussioner med representanter inom forskning, näringsliv, kommun och landsting har genomförts. Baserad på ovanstående kunskapsinsamling utvecklades sedan ansökan för genomförandeprojekt i enlighet med NESTAs format.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.