PhD-papper - Processer för Hög-Deformerbara Papper

Diarienummer 2014-05564
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 2 750 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

En testbädd för tillverkning av högdeformerbara papper har etablerats. Genom att utöka töjbarheten för pappersmaterial, som normalt är begränsad, öppnas nya användningsområden för pappersmaterial. Med detta syfte har två modulära och innovativa teknologier, patenterade av ett Italienskt SMF Gruppo X di X gruppo, integrerats i pilotmiljön och pappersmaskinen på Innventia.

Resultat och förväntade effekter

Pappersmaterial tillverkades med ett antal olika egenskaper såsom: 20% töjbarhet i båda riktningar, 40% töjbarhet, skräddarsydda egenskaper av låga och höga ytvikter, en faktor 6 ökning av energiabsorptionen, som exempel. Sådana egenskaper kan bredda designfönstret av skogsbaserade material samt skapa möjlighet för helt nya områden och marknader för en fortsatt framgångsrik skogsindustri.

Upplägg och genomförande

Metoder, praktiskt genomförande och strategier för hur pilottillverkningslinjen skall köras och hur det resulterande material kan karaktäriseras och skräddarsys har utvecklats genom projektet. I projektet har 11 pilotförsök genomförts, riktade mot: funktionstest och förbättringar av testbädden, tillverkning av demonstrationsmaterial, undersökande av industrirelaterade frågor mot framtida implementeringar såväl som nya användningsområden för pappersmaterial.

Externa länkar

Kort beskrivning av testbädden på Innventias hemsida - Svenska Teknologiägarens hemsida Kort beskrivning av testbädden på Innventias hemsida - Engelska

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.