Optimering och nyutveckling av magnetiskt styvhetsmätsystem för tandimplantat

Diarienummer
Koordinator Osstell AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att hitta en metod att bestämma de två resonanssvängningsmoderna hos en SmartPeg monterad på ett implantat, och vidare ta reda på om det även går att bestämma riktningarna på dessa svängningar. Projektet har visat att det går att bestämma de två moderna med endast en mätning, om det sker med två detektorer. Det har även visat att det går att bestämma riktningarna på svängningarna med användandet av föreslagna magnetfält-detektorer. Därmed får målet med projektet anses uppnått.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat på de teoretiska och även praktiska möjligheterna att mäta de två svängningsriktningarna, och även skapat ett verktyg för simulering av dess. Det som återstår till att implementera resultatet i en produkt är anpassning av hårdvaran, samt vidareutveckling av de matematiska algoritmerna i mjukvaran för att få snabba, korrekta resultat. Ett visst arbete med att presentera resultatet på för ett av användaren begripligt sätt återstår också.

Upplägg och genomförande

Under projektets inledande fas fokuserades arbetet på att hitta koncept för att säkerhetsställa att egenfrekvenserna för de två svängningsrörelserna hos tandimplantatet kan detekteras. Osstells nuvarande mätsystem utökades med en extra excitationskälla. En genomgång av magnetiska koncept och detektionsmetoder gjordes. En aktiv magnetfältssensor föreslogs. Baserat på detta designades sedan en magnetisk mätprob. Projektarbetet har genomförts av Acreo och Osstell tillsammans och samarbetet har fungerat mycket bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00199

Statistik för sidan