Optimerade multiavstämbara grafenbaserade mikrovågsgeneratorer

Diarienummer 2015-01454
Koordinator Nanosc AB
Bidrag från Vinnova 1 536 700 kronor
Projektets löptid juni 2015 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen - Förstudieprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt Våren 2015

Syfte och mål

Projektets idé är att utnyttja grafens oöverträffade egenskaper vad gäller att leda rena spinnströmmar, och använda dessa spinströmmar för att driva spinntroniska nano-oscillatorer i mikrovågsområdet. Målen är till stor del uppfyllda. Både Co och NiFe har framgångsrikt växts och mönstrats på grafen, och deras magnetodynamiska egenskaper har uppmätts med spinnvågsmikrosopet vid GU. Chalmersgruppen har även framgångsrikt kunnat visa på substratbiasering som metod för att påverka spinnströmmarna i grafen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har demonstrerat att spinnvågors frekvens och linjebredd kan styras med hjälp av spinnströmmar i grafen. Projektet har också demonstrerat att spinnströmmar i grafen kan styras genom substratbiasering.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts av Sveriges ledande SME inom utveckling av spinntronikkomponenter och har fört samman Sveriges allra starkaste aktörer inom spinnströmmar i grafen (Chalmers) och spinntroniska nano-oscillatorer (Göteborgs Universitet). Projektet har varit ett samarbete mellan de tre aktörerna, där samtliga bidragit med sin respektive kompetens inom material, materialkarakterisering, litografi, spinnvågsmätningar samt mikrovågsmätningar. Samarbetet har gått mycket bra och också möjliggjort för deltagarna att bedriva ytterligare forskning inom Graphene Flagship.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.