Optimerad produktion och styrning av biogasproduktion på gårdsnivå

Diarienummer 2017-03891
Koordinator FarmBioTech AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Syfte och mål

Biogasproduktion på gårdsnivå är en effektiv metod för lantbruk att hantera avfall och skapar dubbel miljönytta i form av minskade utsläpp och grön energi. FarmBioTech bedriver forskning och utveckling på området biogasproduktion på gårdsnivå med syfte att förbättra produktionseffektiviteten och därmed möjligheterna för lantbrukare att investera i denna teknik. Under projektet kommer FarmBioTech utveckla sitt innovativa system som förbättrar produktionseffektiviteten, ger bättre möjligheter till processreglering och minskar mängden svavelväten i biogasen.

Förväntade effekter och resultat

I projektets slut förväntas att: -Prototypreaktorerna är färdigutvecklade -Mjukvara och beskrivande modeller är färdigutvecklade och optimerade -Konceptmjukvara är testad och det är verifierat att den fungerar för att förbättra processreglering i FarmBioTechs testreaktorer -Konceptmjukvaran har utvecklats för att möjliggöra reaktorerna att agera reglerkraft -Design av en större prototypreaktor har påbörjats -Immateriella strategier har utvecklats längre

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer under projektets gång genomföra flertalet experiment och datainsamling från dessa. Utifrån varje experiment kommer modeller utvecklas och bearbetas för att kunna användas vid försök i större reaktorer. Vi kommer utföra projektet i laboratoriemiljö och i samarbete med Kemiinstitutionen vid Umeå Universitet. Umeå Universitet kommer bidra med kompetens för modellutveckling och vetenskaplig kvalitet och analys. FarmBioTech bidrar med kompetens på området samt utrustning och experimentella reaktorer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.