Öppna den officiella svenska biblioteksstatistiken för alla

Diarienummer 2013-04910
Koordinator Kungliga biblioteket
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets samlade syfte var att effektivisera offentligt resursanvändande och möjliggöra for externa företag och institutioner att utveckla produkter for produktion, analys och uppföljning av befintlig officiell biblioteksstatistik genom att tillgängliggöra informationen som öppen data. Informationen är publicerad som öppna länkade data och finns att tillgå via ett API och via bulknedladdning. Genom att använda en öppen standard - JSON-LD - blev det möjligt att kombinera fördelarna med ett enkelt serialiseringsformat med den semantiska härledbarhet som länkade data ger.

Resultat och förväntade effekter

Genom att göra det möjligt för andra att återanvända statistisk information effektiviseras offentligt resursanvändande. öppna data bidrar till mindre byråkrati i samband med användningen av informationen.

Upplägg och genomförande

Projektet skapade en databaslösning för befintlig och kommande biblioteksstatistik för de offentligt finansierade bibliotekstyperna forskningsbibliotek, folkbibliotek, skolbibliotek och sjukhusbibliotek som innehåller alla variabler för de som nu finns att tillgå elektroniskt på olika sätt. Konsulter har tillsammans med KB:s personal utvecklat applikationen baserad på webbramverket Django.

Externa länkar

Undersidan som beskriver API och nedladdningsmöjligheter. Plattform en för biblioteksstatistik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.