Open Cyber-Physical System Model-Driven Certified Development (OPENCPS)

Diarienummer 2015-03084
Koordinator Telefonaktiebolaget L M Ericsson - Ericsson EAB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning EUREKA cluster co-funding 
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015