OnTop - Online mätare för topografisk mätning

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 1 994 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål för projektet har sammanfattats som: ´Att verifiera funktion, marknad och fördelar för OnTop (Online Topografimätare) för kartong- och pappersproduktion och etablera de två första referensinstallationerna´. Genom stark samverkan med partnerföretag baserad på tidigare forskning och dialog med potentiella kunder har projektet lyckats med marginal lyckats uppfylla hela syftet och målen med projektet.

Resultat och förväntade effekter

Funktion, marknad och fördelar för OnTop (Online Topografimätare) för kartong- och pappersproduktion har blivit verifierade, genom kundkontakter, analysarbete och genom att etablera två referensinstallationerna. Effekten av projektet är att ett företag har startats, OnTop Measurement AB, där företaget har utvecklat produkter och tjänster baserat på de resultat som kommit fram i projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i fyra steg, där kundbehov kombinerats med en nära dialog med våra företagspartners behov. Det nära samarbetet med våra företagspartners har varit helt avgörande för genomförandet av den industriella verifieringen av mätmetoden, där tekniska utmaningar har blivit identifierade och löst inom projektet. I arbetet att verifiera en hållbar affärsplan har den nära dialogen med våra företagspartners samt djupintervjuer med potentiella varit viktiga i verifiering av produkt och tjänste paketering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.