Önskade arbetsvalsegenskaper för maximal prestanda vid varmvalsning av plåt (DEMROLL)

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 100 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - oktober 2022
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Programövergripande utlysning 2019

Syfte och mål

Tillverkning av kylda stål med ständigt minskad plåttjocklek och i mer höghållfasta stålsorter kräver att valsarna i plåtverket klarar allt större påfrestningar. Idag spricker valsarna i ytan i allt för hög grad. Valsarna slipas då ner tills dess att sprickorna försvinner men i värsta fall upptäcks inte alla sprickor och valsarna havererar. Målsättningen med detta projekt är att utveckla valsar som är mer motståndskraftiga mot sprickor och även förbättra egenskaper som slitstyrka. En ytterligare frågeställning är hur friktionen uppstår mellan vals och plåt för nya valstyper, t.ex. snabbstålsvalsar (HSS).

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är bättre utnyttjande av valsmaterial genom ökad förståelse för slitageförloppet vid valsning, vilket bland annat kan leda till minskat behov av att bearbeta bort ytsprickor och därmed till färre stopp. För materialproducenter ger detta möjlighet till längre valskampanjer och därmed ökad produktivitet. Genom initiala försök på snabbstålsvalsar utvärderas potentialen för att fortsatt förbättra valsprestandan med framtida valsmaterial.

Planerat upplägg och genomförande

Det är svårt att i laboratorieförsök återskapa verkliga valsningsförhållanden i form av exempelvis höga temperaturer, oxiderande förhållanden, högt tryck och kontinuerligt slitage. Projektet bygger därför på fullskaliga verksförsök där ytan observeras under och efter valskampanjer. Genom karakterisering och tillhörande modellering ökar förståelsen för slitageförloppet. Denna förståelse kan ligga till grund för en bättre optimerad valsningsprocess. En ytterligare aktivitet är att ta fram nya valsmaterial med utgångspunkt i laboratorieförsök där materialkoncept testas varefter lovande kandidater demonstreras i verksförsök.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 oktober 2019

Diarienummer 2019-03575

Statistik för sidan