Onlinemjukvara för att öka E-handlares intäkter

Diarienummer 2013-03103
Koordinator TopVisible AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att lansera Sverige under 2013 och det har vi uppfyllt. Vi har förberett oss för att lansera flera länder under 2014 vilket också var ett mål. Vi har i dagsläget betalande kunder i mjukvaran så vi anser att resultatet varit tillfredsställande.

Resultat och förväntade effekter

Som ett direkt resultat av finansieringen från Vinnova har vi anställt en programmerare. Vår förväntning är att fortsätta rulla ut mjukvaran på flera marknader vilket i sig är var ett delmål. Detta kommer att ske under 2014. Vi har skapat en affärsplan och marknadsplan för mjukvaran och jobbar kontinuerligt med feedback från våra användare för att kontinuerligt utveckla mjukvaran och tillgodose vår målgrupps behov

Upplägg och genomförande

Vi la grunden i steg 1 med att skissa fram prototypen för mjukvaran i nära dialog med testkunder. Därefter byggde vi en betaversion som vi släppte in ett fåtal testkunder och hade skarpa användartester. Dessa gav oss de sista pusselbitarna och utvecklarna byggde sedan klart mjukvaran. Parallellt med detta jobbade vi fram en affärsplan och marknadsplan. Vi är nöjda med såväl mjukvaran som försäljningen och jobbar nu kontinuerligt med nya features och anpassning för nya länder och marknader.

Externa länkar

Mjukvarans hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.