Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Omvärldsbevakning Kommunal IoT Steg 2

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 1 000 535 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projektet har syftat till att 1) ge en översiktlig bild av olika IoT projekt som pågår i kommuner och städer i Norden 2) hjälpa att bygga varumärket IoT Sverige, samt 3) utgöra en internationell jämförelse. Målet med projektet var att ge IoT Sverige en bättre bild av hur svenska kommuner och IoT-leverantörer står sig internationellt samt skapa underlag för potentiella samarbeten och spridning av resultat. Projektet har uppfyllt både syfte och mål genom att kartlägga och kontinuerligt rapportera hur IoT skapar samhällsnytta globalt och inom vilka områden IoT har införts och varför.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat en fördjupad kartläggning av de nordiska ländernas kommunala IoT-användning och därigenom bidragit till att skapa förståelse för inom vilka områden och hur IoT skapar samhällsnytta i de enskilda kommunerna och hur sådana satsningar koordineras och organiseras inom de olika länderna. Genom vår kartläggning har vi också synliggjort IoT Sverige i de övriga nordiska länderna. Vidare har projektet levererat en internationell jämförelse och kartlagt smart city- satsningar och teknikplattformar.

Upplägg och genomförande

Projektet har kartlagt IoT användning i 335 kommuner i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Estland. Intervjuer har genomförts både via telefon och e-post. Det har gjorts en internationell utblick mot länder såsom USA, England och Nederländerna för att undersöka offentlig sektors IoT användning, samt en vidare kartläggning av ett antal globala smart city-satsningar för att få en tydlig bild av hur IoT skapat samhällsnytta, samt vilka möjligheter och utmaningar offentlig sektor ser med IoT. Projektet har genomförts i kontinuerlig dialog med programkontoret för IoT Sverige.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2017

Diarienummer 2017-05001

Statistik för sidan