Ökad psykisk hälsa för unga genom samtalsstöd och ehälsoverktyg

Diarienummer 2018-01281
Koordinator FÖRBUNDET S:T LUKAS - S:T LUKAS FÖRBUNDSKANSLI
Bidrag från Vinnova 2 146 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att unga ska nås med förebyggande insatser för att hindra allvarligare tillstånd av psykisk ohälsa. E-hälsolösningen ska möjliggöra nationell samverkan mellan skola, elevhälsa, hälso- och sjukvård och näringsliv, så att unga med psykisk måendesvikt och deras föräldrar får tillgång till tydligt och effektivt stöd. Målet är att programmera en app/hemsida med möjlighet till samtalsstöd via chatt för unga, stöd till föräldrarna och ett utbud av tjänster som möjliggör att elevhälsa och skolledning får verktyg att adressera psykisk ohälsa bland eleverna.

Förväntade effekter och resultat

Den önskade övergripande samhällseffekten är att e-hälsolösningen erbjuder förebyggande och stödjande åtgärder som leder till att färre unga drabbas av psykisk ohälsa. Samt att skolan får verktyg att erbjuda elever förebyggande stöd. Förväntade resultat En anpassad, funktionell e-hälsolösning riktad mot unga, föräldrar och elevhälsa Lösningen sänker trösklarna att söka hjälp Lösningen skalas och anpassas till St Lukas olika verksamheter Affärsmodellen utvecklas så att lösningen kan riktas mot St Lukas företagskunder Samverkan med offentliga aktörer skapar långsiktighet

Planerat upplägg och genomförande

Förbundet St Lukas ansvarar för projektets genomförande, strategisk dialog inom/utom organisationen för att säkerställa genomförandet, samt att utveckla affärsmodellen. Myra Design projektleder och utvecklar/utvärderar appen i dialog med testbäddarna samt programmeringskonsulten. Testbäddarna, St Lukas Sandviken, mottagning riktad mot unga. St Lukas Västerås som har ett pågående samarbete med elevhälsan i Västerås stad. Testbäddarna ska samverka med skola o socialtjänst Tillhandahålla tjänster till stöd för elevhälsan Utvärdera vilka tjänster som är lämpliga

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.