Ökad innovationsförmåga över organisationsgränser i hälso- och sjukvård

Diarienummer
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - FOLKTANDVÅRD ADMINISTRATION
Bidrag från Vinnova 1 228 500 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsledning och organisering – nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga
Ansökningsomgång Innovationsledning och organisering - nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga 2018

Syfte och mål

Syftet på kort sikt är att i de medverkande vårdorganisationerna öka förmågan dels att tillvarata kompetens och idéer hos vårdpersonal, patienter och anhöriga, och dels att leda och organisera framgångsrika innovationsprocesser med utgångspunkt i identifierade behov hos intressenterna. Syftet på längre sikt är att på bredden erbjuda organisationer inom primärvård, tandvård, specialistvård och kommunal vård beprövade och paketerade stödinsatser för utveckling av deras innovationsförmåga över organisationsgränser, baserade på resultat och erfarenheter från projektet.

Förväntade effekter och resultat

Vid projektets slut är den förväntade effekten att de medverkande organisationerna har ökat innovationsförmågan genom att: - Praktikerna har goda kunskaper om metoder, modeller och verktyg i service design - Cheferna har goda kunskaper om projektformer och ledningsmetoder i designdriven innovation - Praktikerna och cheferna har goda kunskaper om arbetsformer och förhållningssätt i designdriven innovation - Organisationerna har dokumenterat och testat metodiken för designdriven innovation över organisationsgränser samt har planer för fortsatt införande internt

Planerat upplägg och genomförande

Erbjudandet som ska tas fram och testas innehåller stödinsatser i två delar: först en utbildningsdel och därefter en tillämpningsdel där de deltagande grupperna tillämpar kunskaperna i verkliga innovationsprojekt i sina organisationer, under handledning. Cheferna deltar aktivt; i tillämpningsdelen leder de sin grupp och får samtidigt handledning i innovationsledning och -organisering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2020

Diarienummer 2018-02961

Statistik för sidan