Nya realtidssensorer för övervakning av kontinuerliga biologiska produktionsprocesser

Diarienummer 2016-04120
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Biologiska läkemedel 2016

Syfte och mål

Målsättningen med projektet är att utveckla ny innovativ processanalytisk teknik som i realtid kan mäta förändringar i koncentration av produkter och produktrelaterade föroreningar online vid produktion och utveckling av biologiska läkemedel. Syftet är att förse svensk bioteknikindustri med unika möjligheter att optimera och intensifiera biologiska produktionsprocesser och skapa nya förutsättningar för kontinuerlig produktion.

Förväntade effekter och resultat

Sensortekniken förväntas kunna bidra till mer kostnads- och resurseffektiv tillverkning av biologiska läkemedel genom att tillhandahålla information som krävs för att implementera kontinuerliga produktionsprocesser, korta ner produktionstider och förbättra produktutbyte och produktkvalitet.

Planerat upplägg och genomförande

Sensortekniken kommer att utvecklas, implementeras och valideras på både labb- och pilotskala. För att anpassa sensortekniken till förhållanden vid industriell produktion kommer sensorerna att utvecklas och utvärderas i nära samarbete med två ledande svenska biotechföretag inom bioprocessutrustning och kontraktstillverkning av biologiska proteinprodukter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.