Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Noll Vibrationsskador Steg 3

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 15 460 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta bort vibrationsskador på människor genom att utveckla lågvibrerande maskiner som samtidigt stärker maskintillverkarnas och de användande företagens konkurrenskraft och minskar samhällets och företagens kostnader för skadade människor. Projektet genomfördes i industriella demonstrationsmiljöer där de nyutvecklade lågvibrerande maskinerna testades i produktion. Det genomgående mottot i projektet har hela tiden varit att visa att ”Maskiner behöver inte vibrera och skada människor!”.

Resultat och förväntade effekter

Lågvibrerande maskiner har implementerats i flertalet av demonstrationsmiljöerna och har tagits emot mycket positivt av användarna. Det finns en stark önskan om att skala upp lösningarna i företagen och att få maskintillverkare att erbjuda dessa på marknaden. Som ett led i detta har två företag i projektet startat ATVA Licens Group med syfte att kommersialisera tekniken. Det framtagna mätsystemet för ultravibrationer har kommit långt i utvecklingen mot en kommersiell produkt som är de första i sitt slag för att kunna mäta och kvantifiera dessa vibrationer.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg med fokus på att lyfta de i steg 2 framtagna maskinerna för labbmiljö till att implementeras i industriella demonstrationsmiljöer har varit mycket framgångsrik. Både rent tekniskt men även genom den omfattande spridningen projektet har fått genom att involvera ett stort antal personer och olika aktörer. Projektets breda referensgrupp har i hög grad bidragit till att ge projektet dess genomslagskraft. NollVibCentrum har bildats och kommer att fortsatt bedriva verksamheten som har byggts upp i projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 maj 2021

Diarienummer 2017-03736

Statistik för sidan