Noll Vibrationsskador Steg 3

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 15 460 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering

Syfte och mål

Samhällsutmaningen är att minska vibrationsskadorna som idag är den vanligaste orsaken till arbetssjukdom i Sverige. Varje dag arbetar 400 000 människor mer än två timmar om dagen med vibrerande maskiner. Detta innebär avsevärda kostnader för samhället, stort personligt lidande och kostnader för företagen då drabbade måste omplaceras. Syftet med projektet är minskade vibrationsskador genom att maskiner med låga vibrationsnivåer tillverkas, efterfrågas, köps in och används. Målet är att minska vibrationerna i industriella demonstrationsmiljöer med 50-90%.

Förväntade effekter och resultat

Projektets vision är ”Noll vibrationsskador”. Denna ska nås genom att åtgärda källan till problemet och minska vibrationsnivåerna i handhållna maskiner; Maskiner behöver inte vibrera och skada människor! En kulturförändring ska skapas kring företagens beteende gällande vibrationer för att åstadkomma en helhetssyn med t ex direkta tekniska maskinlösningar, förståelse och acceptans genom hela organisationen, och att även åstadkomma en ökad medvetenhet när det gäller riskerna med högfrekventa vibrationer.

Planerat upplägg och genomförande

Vibrationsskadorna ska minska genom att åtgärda källan till problemet och minska vibrationer i handhållna maskiner genom konstruktionslösningar. Vi ska visa att det går att minska vibrationerna samt skapa en efterfrågan på lågvibrerande maskiner. Exempel på maskiner är mutterdragare, borrhammare, tandläkarverktyg och vibroplatta. Maskinerna implementeras i vibrationssanerade industriella demonstrationsmiljöer. För att maskinanvändarna ska kunna kravsätta, bedöma och köpa in lågvibrerande maskiner utvecklas en utrustning för mätning och bedömning av vibrationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.