NOIS - Normkritiskt innovationsstöd

Diarienummer 2014-04529
Koordinator Linköpings universitet - HELIX VINN Excellence Center
Bidrag från Vinnova 292 822 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att stärka aktörskonstellationen samt påbörja utvecklingen av normkritiska innovationsstödsprocesser. Syftet med förstudien är uppfyllt. Målet var att bidra till utveckling av normkritiska metoder och processer för innovationsstöd som leder till normkritisk innovation, vilket leder till stärkt innovationsförmåga. Vi har skapat en medvetenhet kring normer och deras inverkan på utformningen av innovationsstödsystemet. En framtida förlängning av projektet skulle ytterligare stödja den långsiktiga måluppfyllelsen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av förstudien blev dels en stärkt aktörskonstellation, dels ett medvetandegörande om normerande effekter i innovationsarbetet i de medverkande kommunerna. De förväntade effekterna är ett fortsatt reflektionsarbete hos parterna kring konsekvenserna av ett normerande innovationsstödssystem och hur detta kan göras mindre normerande. Konsekvenserna av detta reflektionsarbete är innovationsstödssystem som är mindre exkluderande och på så sätt kan fånga upp och stödja innovationer från idébärare med olika egenskaper och erfarenheter

Upplägg och genomförande

En viktig lärdom från förstudien är att ett normkritiskt förhållningssätt främst är en kunskapsfråga. Det är en utmaning att konkretisera hur ett normkritiskt förhållningssätt kan integreras i såväl dagligt arbete, i utvecklingsarbete och i utvecklandet av innovationsstöd. Under förstudien utvecklades en uppskattad dialogseminariemodell i flera steg. Bland annat flipped classroom och filmklipp användes för att medvetandegöra normer i innovationsstöd. I en interaktiv process togs konkreta exempel fram på normkritiska innovationer samt hur dessa kan stödjas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.