Nätverket för Innovationer inom Vård och Omsorg

Diarienummer
Koordinator Almi Företagspartner Jönköping Aktiebolag - Almi Företagspartner Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och inspiration ska rådgivarna utveckla sina regionala miljöer. Detta underlättar för idéägare som får del av nätverkets kontakter genom samverkan mellan näringsliv, det offentliga och universitet/högskolor. Syftet att tydliggöra innovationssystemet har varit svårare att uppfylla. Här krävs ett mer strategiskt arbete under längre tid.

Resultat och förväntade effekter

Genom att nätverket sammanfört olika aktörer inom branschen och skapat forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte har deltagarna inspirerat varandra till nya arbetssätt med nytänkande, lärande och samverkan i fokus. Kontakterna som skapats har gett möjlighet till en snabbare start och effektivare drift av de regionala projekten samtidigt som man kunnat jämföra sig med varandra för att få kunskap om best practice. Då nya regionala miljöer startats har deltagarna delat med sig av tips och råd.

Upplägg och genomförande

Projektet ´Nätverket för Innovationer i Vård och Omsorg´ har drivits av Almi Företagspartner Jönköping AB från 2012-10-01 till 2014-01-31. Finansiärer har varit Vinnova och Almi moderbolag. Projektgruppen har bestått av 1 projektledare och 5 rådgivare från olika regionala innovationsmiljöer. Gruppen har samlats för planering ett flertal gånger och ansvarat för hemsidan, aktiviteter, kontaktlistor, externa kontakter samt för kontakter och rapportering till huvudmän och finansiärer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03257

Statistik för sidan