NÄSTA GENERATIONS STRUKTURER, SYSTEM, INTEGRERADE SENSORER OCH ATM-TEKNIK FÖR DEN CIVILA FLYGMARKNADEN

Diarienummer 2015-06057
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aerostructures
Bidrag från Vinnova 45 000 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet ´Nästa generations strukturer, system, och ATM-teknik för den civila flygmarknaden´ har till syfte att stärka Saabs och dess partners internationella konkurrenskraft genom att möjliggöra deltagande i internationella civila demonstrationsprojekt t ex Clean Sky2 och SESAR2020. Syftet är också att positionera Saab och partners som självklara leverantörer till nästa generations civila flygplan och framtida flygtrafikledningssystem(ATM).

Förväntade effekter och resultat

Projektet demonstrerar förbättrade produktionsmetoder i strukturdemonstratorer i CleanSky 2. Projektet utvecklar utrustning för att kunna realisera ett distribuerat elektriskt klaffsystem med förenklad installation, lägre vikt och underhållskostnader. Inom ATM-system förstärks Sveriges position genom demonstration av säker integration av obemannade farkoster i icke-segregerat luftrum i synergi med aktiviteter i SESAR2020. Industrin ökar sin konkurrenskraft och ger spridningseffekter och stärkt kompetens hos Saab och deltagande partner och leverantörer i Sverige

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bedrivs under 2016-2019 i fyra delprojekt och består utöver Saab av en konstellation av SMF, leverantörer, institut, universitet och högskolor som är anpassad för det projektets specifika behov. 1. Skevroder baserat på automatiserade produktionsmetoder med vidareutvecklade tillverkningsmetoder 2. Lastrumsdörr med förenklad uppbyggnad och automatiserade produktionsprocesser 3. Demo av säker integration av fjärrstyrda obemannade farkoster i icke-segregerat luftrum 4. Utveckling och demo av systemkomponenter i ett distribuerat elektriskt vingklaffsystem

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.