Närodlat ekogrönt till offentliga kök med sociala vinster

Diarienummer 2014-00107
Koordinator Växjö kommun
Bidrag från Vinnova 251 868 kronor
Projektets löptid mars 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: Utveckla och skapa förutsättningar för att pröva idén. - Uppfyllt genom att idén har vidareutvecklats och de knutna kontakterna och projektresultaten har fört kommunen närmare ett förverkligande av ett pilotprojekt av nationellt intresse. Mål: 1)Att etablera en projektgrupp - uppfyllt 2)Att vidareutveckla idén och ta fram en arbetsplan för hur projektet ska realiseras - uppfyllt 3)Att undersöka finansieringsmöjligheter och planera ansökningar för en demonstration av konceptet - delvis uppfyllt. Finansiering utöver möjliga projektmedel kräver mer diskussioner.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av detta projekt är en arbetsplan med ett övergripande förslag till organisation kring ett restvärmevärmt växthus för kommunala behov, i samarbete med ett/flera sociala företag och privata företag. Förväntade effekter av projektet är en framtida ansökan om delfinansiering till ett demonstrationsprojekt med uppförande av ett växthus för offentliga kök. Dock kräver den kommunala finansieringen mer politiska diskussioner, dessutom finns flera möjliga placeringar av ett sådant växthus med olika för- och nackdelar.

Upplägg och genomförande

Projektet upplevde vissa svårigheter till en början, då bristen på personer med kompetens inom ekologisk växthusproduktion är tydlig, särskilt året-runt-produktion som befanns vara viktigt i samarbete med sociala företag. överlag har det dock varit mycket positiva tongångar från såväl kommunala tjänstemän, många politiker, kostchefer, sociala företag som entreprenörer, och projektet har blivit uppmärksammat. Upplägget med en kunnig projektgrupp samt intervjuer med tjänstemän, kostchefer, politiker, sociala företag, entreprenörer m.m. har fungerat bra.

Externa länkar

Miljöresurs Linnés hemsida där aktuella projekt beskrivs.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.