´När jag blir 100´ - innovationstävling för nya radikala lösningar gällande framtidens vård och omsorg

Diarienummer 2013-04204
Koordinator Hälsans nya verktyg
Bidrag från Vinnova 341 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att få fram minst 3, helst 5 kommersialiserbara lösningar vilket uppfylldes med råge och vi har skaffat oss och även delat med oss av de praktiska erfarenheter och utmaningar som öppna innovationstävlingar innebär. För Hälsans nya verktyg har nya dörrar öppnas i form av ett utökat nätverk och nya samarbets-möjligheter. Hittills har 3 av de deltagande lagen startat bolag som vidareutvecklar den idé som var med i tävlingen. Vi kommer fortsatt att använda innovationstävlingar som en del av vår verksamhet.

Resultat och förväntade effekter

Tävlingen nått en stor grupp av människor som normalt sätt inte är engagerade i utvecklingsfrågor som berör välfärd i allmänhet och äldremarknaden i synnerhet. Deltagarna har uttryckt sin uppskattning över att vi har introducerat dom för denna spännande tillväxtmarknad. Flera har uttryckt att de tycker att det har varit ett ´sympatiskt initiativ´ som har fått dom att tänka i nya banor. Vår förhoppning är att vi med tävlingen har bidragit till att skapa förutsättningar för att öka attraktionskraften för äldremarknaden och på så sätt öka intresset för att investera tid och pengar där.

Upplägg och genomförande

Upplägget har bestått av en kombination av digitala och fysiska aktiviteter under både rekryterings- och tävlingsfas. Vi valde att gå ut med en bred utmaning inom vilken vi definierade tre olika spår, dvs vi definierade utmaningen, men inte hur eller vem det skulle lösas. Vi känner att detta var den rätta strategin för vår tävling, men det är förstås lättare att kommunicera om man har ett smalare spår, t ex minskad CO2 påverkan i en stad. Den största utmaningen var att som en för gemene man okänd innovationsmiljö nå ut och engagera de medborgare som kanske har den rätta lösningen vi letar efter.

Externa länkar

Tävlingens Facebook-sida Tävlingens hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.