Nanokolbeläggning

Diarienummer 2016-03713
Koordinator Applied Nano Surfaces Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 451 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Förstudieprojekt och Forsknings- och innovationsprojekt - sommar 2016

Syfte och mål

Projektets övergripande mål att kunna förse marknaden med högpresterande lågfriktionsbeläggningar baserade på grafen under 2018. Delmål som uppnåtts är att öka förståelsen kring hur grafen kan förbättra beläggningars egenskaper såsom friktion, mekanisk styrka och nötningsmotstånd. En lösning har optimerats för Epirocs valda komponent och utvärderats i kombination med tätningar från Trelleborg.

Resultat och förväntade effekter

Den nya lågfriktionsbehandlingen har gett resultat i form av minskad friktion och nötning. Riggtester på komponenter som behandlats har visat konstant låg friktion under långtidstester.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med flera arbetspaket. Inledningsvis genomfördes en omfattande beskrivning och kravställning på komponenter från Atlas Copcos (Epirocs) sida. Härefter diskuterades komponenter och motyta med Trelleborg och Applied Nano Surfaces. ANS har även samlat in kravprofil från andra applikationsområden som en del av marknadsanslys. Prestanda hos beläggning har studerats hos ANS och Högskolan i Dalarna. De mest intressanta kombinationerna har testas hos Atlas Copco i deras specialbyggda rigg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.