Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MyVox IPR check 2019

Diarienummer
Koordinator Myvox AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juni 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Tillsammans med externt anlitade IPR-experter har vi inom projektet granskat relevanta aspekter av Myvox befintliga tekniska och kunskapstillgångar, där vi identifierat fördelar, begränsningar och potentiella möjligheter att öka företagets tillväxt, genom en skräddarsydd uppdaterad IP-affärsstrategi från de resultat som erhållits i detta projekt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet syfte var har uppfylts där vi genom en strukturerad kartläggning identifierade de immateriella tillgångar som finns inom MyVox och där vi analyserat dessa utifrån bolagets affärsstrategi och konkurrenternas positioner. Efter analysen togs en uppdaterad och förfinad version av IPR startegi för bolaget fram. Strategi beskriver hur nuvarande och framtida IP-tillgångar i bolaget ska behandlas också ur ett juridiskt och avtals perspektiv.

Upplägg och genomförande

MyVox anlitade en extern patentbyrå (BRANN AB) med expertkompetens för uppdraget, bestående av tre huvudleveranser samt dokumentation av dessa: - Identifiera och analysera företagets befintliga och möjliga IP - Omvärldsanalys - Övergripande plan för MyVox IP-strategi på kort och längre sikt Projektet inleddes med ett avstämningsmöte där projektupplägg och budget för de tre delarna fastställdes. Varje del dokumenterades i en skriftlig del-rapport som leder fram till en uppdaterade nya IPR-strategin i slutet av projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 juni 2019

Diarienummer 2019-02867

Statistik för sidan