MoU China Transport E-documents

Diarienummer 2013-02620
Koordinator Göteborgs Universitet - Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Rapporten syftar till att klargöra det aktuella läget inom området ´elektroniska fraktdokument inom internationell handel och sjöfart´, med ett särskilt fokus på Sverige - Kina relationer

Resultat och förväntade effekter

Rapporten klarlägger vissa av de problem som ligger till grund för att effektivt utnyttja ett elektroniskt dokument i internationell handel där sjöfartskomponenten till största delen kräver ett underlag i forma av ett skriftligt konossement. Rapporten pekar ut några av de åtgärder som måste vidtas för att elektroniska fraktdokument skall kunna uppnå samma eller likartad status som ett skriftligt konossement.

Upplägg och genomförande

Rapporten har författats som en fristående del i ett större projekt som initierats av en stiftelse i Region Västra Götaland. Rapporten i sig utgör en del av den mellan Sveriges och Kina regeringar slutna MoU avseende samarbete på olika områden inom transport och handel. I uppdraget ingår också att bistå svenska staten vid en workshop senare under 2014.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.