Molnbaserad inomhus-klimatstation inbäddad i Aktiv Växtskärm

Diarienummer
Koordinator Vertical Plants System Sweden AB
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2019 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt 2019

Syfte och mål

Att utveckla ett molnbaserat elektroniskt styr-,övervaknings-,larm- och sensorsystem med en MultiSensor Station som enskilt och integrerat med vår ActivePlantScreen möjliggör att på hög nivå av noggranhet och med många parametrar mäta luftkvaliteten inomhus och baserat på dessa optimera ActivePlantScreen. MultiSensor Stationen mäter Co2, Temp, Rh, PM, TVOC, SpecificVOC, Rörelser, Ljudnivåer. ActivePlantScreen renar och konditionerar luften samt absorberar oljud.

Förväntade effekter och resultat

Det avancerade molnbaserade elektroniska styr-, övervaknings-, larm- och sensorsystemet möjliggör att styra och säkra funktionen på ActivePlantScreen installationer, samtidigt som funktion, serviceintervaller och åtgärder kan optimeras kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Datan ger underlag att analysera behovet av åtgärder för att förbättra inomhusklimatet och hur men samtidigt kan spara energi. MultiSensorns data och övrig input från fastighetens styrsystem möjliggör optimal funktion och styrning av ActivePlantScreen installationer samt att effekten kan kvantifieras

Planerat upplägg och genomförande

Visionen brainstormas för att inom kort konkretiseras ned till respektive partners uppgift. Regelbundet ca varannan månad har vi gemensamt möte för att redovisa status och se hur vi kan fördela uppgifter respektive hjälpa projektet framåt. VPS som koordinator har regelbundet möte / kontakt med alla projektpartners för att projektet skall flyta på och ev problem skall lösas på vägen

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 juni 2019

Diarienummer 2019-02095

Statistik för sidan