MODUS: Pilottest av digitalt arbetsbord för intensivvården

Diarienummer 2013-05239
Koordinator SICS EAST SWEDISH ICT AB - Sics East
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att kliniskt utvärdera MODUS, en innovativ informationsmiljö för intensivvården. MODUS består av ett digitalt arbetsbord för visualisering av patienters vitalparametrar i en rondsituation. Ett sekundärt mål i projektet var att undersöka krav som ställs på denna typ av medicintekniska produkter (patientsäkerhet, CE samt Patientdatalag).

Resultat och förväntade effekter

Studien kunde identifiera specifika effektivitetsförbättringar, främst i form av tidsbesparingar, i rondprocessen. CE-klassificering av denna typ av produkter beror på det specifika användningsområdet som beskrivs av tillverkaren (Klass I -Klass IIb).

Upplägg och genomförande

Systemet integrerades i Region östergötlands IT infrastruktur under våren 2015. Den kliniska studien genomfördes under två veckor, i Maj 2015, på intensivvårdsavdelningen vid Universitetssjukhuset i Linköping. Säkerhetstekniska och legala krav på produkten har genomlysts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.