Modifiering av SIO-agenda- tjänsteinnovation

Diarienummer 2013-03338
Koordinator ALMEGA Aktiebolag - ALMEGA Stockholm
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att möta behov av kunskap, kompetens och samverkan för att svenska företag ska bli världsledande på tjänsteinnovation. Därmed skapas hållbara jobb samtidigt som ny kunskap och ny forskning utvecklas. I agendan prioriteras och tydliggörs vilka områden och insatser som krävs för att Sverige som bli en attraktiv hemvist för tjänsteinnovation. Företagen kan därmed bli världsledande på att utveckla erbjudanden med högt kundvärde i god samverkan med akademi. Detta ska bidra till att företag etablera enheter för tjänsteinnovation, Service Excellence Centers, i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Under arbetet har en rad möjligheter och utmaningar för ökad tjänsteinnovation hos svenska företag identifierats. Som ett resultat har en handlingsplan har tagits fram som föreslår åtgärder och konkreta aktiviteter för att svara mot dessa behov. Arbetet har även lett till ett stort antal nya samarbeten bl a ett ökat engagemang från akademi och institut samt med andra strat. innovationsagendor och SIO program. Relevanta agendor och SIO program har identifierats och en första kartläggning av forskningsmiljöer relaterat till tjänsteutveckling har startat.

Upplägg och genomförande

Agendans innehåll har utvecklats tillsammans med en referensgrupp och strategigrupp bestående av Teknikföretagens och Almegas medlemsföretag, akademi, forskningsinstitut och intermediärorganisationer. Referensgruppen har träffats vid tre tillfällen och strategigruppen två gånger och ett antal företag har djupintervjuats kring sitt arbete med tjänsteinnovation. Almega och Teknikföretagen har de senaste åren tagit fram ett antal lika rapporter kring betydelsen av tjänsteinnovation och en relativt omfattande omvärldsanalys kompletterar arbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.