Modellering korrosion i nya typer av betong

Diarienummer 2018-00656
Koordinator Swerea KIMAB AB - Avd Korrosion i Aggressiva miljöer
Bidrag från Vinnova 287 530 kronor
Projektets löptid april 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Armeringskorrosion i betong bidrar avsevärt till att begränsa livslängden hos betongkonstruktioner. Syftet med projektet är att utvärdera huruvida mekanistiska modeller kan hjälpa till vid beslut om design och underhåll av konstruktioner och infrastruktur av armerad betong. Projektet fokuserar på betong med olika bindemedelssammansättningar och armeringsjärn av kolstål i vägmiljö.

Förväntade effekter och resultat

Arbetet förväntas visa att modellerna kan vara kraftfulla verktyg för att utvärdera hur olika betonger påverkar korrosionen av armeringsjärn samt för att ge en bild av lämplig design för minimering av kostnader och miljöpåverkan. I arbetet förväntas fler samarbetspartners inom industrin kunna identifieras till att bygga ett representativt konsortium till en större FoI-projektansökan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets aktörskonstellation består av Swerea KIMAB, RISE CBI Betonginstitutet och Chalmers Tekniska Högskola. Inledningsvis görs en litteraturstudie över korrosionsmodellering av armeringsjärn i betong. Mekanistiska modeller kommer därefter att ställas upp och testas mot befintliga data generade från tidigare fält- och laboratoriestudier. Då modellerna validerats kommer studier av olika betong att genomföras. Modelleringsarbetet kommer genomföras på KIMAB med parametrar från Chalmers. Fysikaliska parametrar och mätdata kommer att kunna tillhandahållas av CBI.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.