Mjukvarubaserad diagnostik av antibiotikaresistenta bakterieinfektioner

Diarienummer 2014-04784
Koordinator 1928DIAGNOSTICS AB
Bidrag från Vinnova 1 565 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

1. Utvecklat och testat en mjukvaruprodukt tillsammans med referenskunder. Uppfyllt 2. Utarbetat strategi för utökat IP skydd samt metoder för regulatorisk dokumentation. Uppfyllt

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att vi har gått från en serverbaserad prototyp till en molnbaserad, högpresterande mjukvara som är redo för stora testvolymer av kliniska prover. Vi har också byggt relationer och nätverk för att effektivt kunna få ut produkten på testlab för direkt kundanvändning under 2016. För IP och regulatoriska frågor har vi nu en tydlig bild av hur vi ska fokusera våra resurser och vad som krävs för en lyckad marknadsintroduktion. Vi har också stärkt vår position genom varumärkesskydd och utrett FTO.

Upplägg och genomförande

Vi genomförde projektet i väsentliga delar enligt plan. Mjukvaruutveckling, teknisk och kommersiell verifiering utfördes helt enligt beskrivet i Arbetspaket 1, 2 och 3. Enda avvikelsen är att vi lyckades få ner kostnaden för material (sekvensering) markant genom ökat eget arbete varför vi använde en del av den planerade materialkostnaden till lönekostnader. I Arbetspaket 4 och 5 så effektiviserades också arbetet genom att använda egna anställda i större utsträckning än vad vi hade planerat. Därför är de externa kostnaderna mindre än planerat och lönekostnaderna större.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.