Minimalistiska, säkra och effektiva realtidssystem för autonoma fordon

Diarienummer 2018-00914
Koordinator Pionate AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att vidareutveckla och demonstrera en ny typ av mjukvara för effektiva och säkra inbyggda distribuerade system för autonoma fordon. Mjukvaran arbetar i realtid och kan enkelt anpassas för olika kunders behov. Mål för projektet är att för autonoma fordon och liknande system: (1) öka driftsäkerheten, (2) effektivisera datahantering, och (3) möjliggöra industriell volymproduktion.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skall som ett första steg utveckla den mjukvara som krävs för att demonstrera och testa systemets funktionalitet mm. Nästa steg blir att ta fram en demo av mjukvarusystemet i ett verkligt autonomt fordon. Projektet förväntas också resultera i uppstart av samarbeten med flera fordonstillverkare och/eller systemleverantörer. Inom 5 år från projektets slut förväntas vi kunna leverera vår färdiga produkt till flera olika fordonstillverkare, antingen direkt eller via systemleverantörer.

Planerat upplägg och genomförande

En del av mjukvaran har redan utvecklats av företagets grundare inom olika forskningsprojekt. Grundläggande funktioner för autonom körning har testats och demonstrerats i verkliga fordon med gott resultat. Projektet kommer fokuseras på följande fyra huvudaktiviteter: 1. Vidareutveckling av mjukvaran för att kunna visas upp för tänkta kunder 2. Säkerställa hur intellektuella rättigheter skall hanteras (licensavtal mm) 3. Ta fram en effektiv demo i ett testfordon, inklusive kommunikationsmaterial 4. Möten med potentiella kundföretag.

Externa länkar

www.pionate.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.