Mina Vårdflöden

Diarienummer
Koordinator Stockholms läns landsting - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 9 999 480 kronor
Projektets löptid november 2011 - oktober 2013
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2011 (höst)

Syfte och mål

Syftet med Mina vårdflöden var att öka patientengagemang och förbättra förutsättningarna för samsyn kring individens hälsa mellan patienter, vårdgivare och anhöriga. Målet var att skapa innovativa invånartjänster som möjliggör för patienter att administrera, äga och förvalta sina vårdflöden, samt att utveckla metoder och riktlinjer som beskriver framtagning av liknande tjänster i samproduktion. Målen har uppfyllts väl genom leveranser inom samtliga delspår (vårdflöden, teknik, forskning och Mina vårdkontakter) enligt förväntat resultat och inom given tidsram.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet består av tre delleveranser: 1) e-tjänsten ´Mitt vårdflöde´ som möjliggör för patienter att följa sitt vårdflöde, 2) en säkerhetstjänst ´API Gateway´ och en öppen dataplattform som möjliggör innovation av nya e-tjänster och 3) en verktygslåda ´Software development kit´ (SDK), en webbplats som erbjuder verktyg som app-utvecklare kan använda för att själva skapa innovativa invånartjänster. Resultaten förbättrar förutsättningar att få en sammanhållen insyn i vården. En pilot för e-tjänsten Följ din remiss fick mycket positivt mottagande från både vård och patienter.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett nationellt projekt med bred förankring. Nära samverkan har skett mellan vårdverksamheter, patientrepresentanter, landsting, universitet, patientföreningar samt leverantörer. Totalt har 13 projektparter medverkat. Arbetet har bedrivits i fyra delspår: vårdflöden, teknik, forskning och Mina vårdkontakter med mycket tvärfunktionell samverkan för att säkerställa bra resultat, bl.a. vid regelbundna kvartalsavstämningar samt förankring i nationella forum. Internationell jämförelse erhölls vid EU-kommissionens tävling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02536

Statistik för sidan