Miljövänligt och effektivt batterisystem godkänt för medicintekniskutrustning

Diarienummer 2014-00391
Koordinator Solutions for tomorrow AB
Bidrag från Vinnova 2 514 200 kronor
Projektets löptid mars 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppnått mål och syfte enligt ansökan. Kunskap från förstudien från 2013 har i detta efterföljande projekt realiserats och ett färdigt batterisystem finns idag framme som ger mycket stora fördelar inom mobilröntgen. Fördelar är storlek, vikt, mindre känslighet och framför allt snabb laddning.

Resultat och förväntade effekter

Batterisystemet är industrialiserat och testat. Bolaget har under projektet lämnat produktutvecklingsfasen och befinner sig nu i en kommersialiseringsfas och förbereder för serieproduktion. Fördelarna med batteritekniken är kommunicerad till marknaden under det egna varumärket ´x-tech cell´ och kontrakt finns med kunder. Mottagandet från marknaden har varit mycket lyckat. Produktcertifiering av den mobila röntgenutrustningen pågår och målsättningen är produktlansering under 2015 ligger fast. Därifrån bedöms tillväxten bli mycket god.

Upplägg och genomförande

Projektet startade enligt plan svårigheter under verifieringsfasen försenade slutdatum med månad och har fördyrat projektet väsentligt. Vissa omprioriteringar har gjorts under projektet.

Externa länkar

www.solutionsfortomorrow.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.