Miljövänlig borttagning av oxider och ytdefekter på rör

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 740 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Traditionell syrabetning ger en relativt hög miljöbelastning och är direkt farlig för arbetarna. Därför var det viktigt att utvärdera alternativa metoder till betning som ger en mindre miljöbelastning och bättre arbetsmiljö. Det övergripande målet med projektet TubeSurf syftade till att identifiera och kritiskt utvärdera alternativ till traditionell syrabetning för borttagning av oxider på rör. Detta mål har uppfyllts genom att flera alternativa metoder har utvärderats och varav en har identifierats som mycket lovande.

Resultat och förväntade effekter

Nya alternativa tekniker för att ta bort oxider på rör har utvärderats och de mest lovande teknikerna har identifierats. Om dessa tekniker visar sig vara implementerbara vid nuvarande produktionslinjer så kan detta minska miljöpåverkan och ge en påtagligt bättre arbetsmiljö. Resultat från screening av alternativa tekniker har presenterats vid ett rörseminarium där de flesta rörtillverkare var närvarande. Resultaten har även presenterats i en sammanfattande slutrapport. Dessutom har ett förslag presenterats hur en pilotstudie kan genomföras med den mest lovande metoden.

Upplägg och genomförande

TubeSurf var uppdelat i fyra aktiviteter. Aktivitet 1:genomgång av nuvarande metoder att ta bort oxider på rör. Detta genomfördes genom att besöka varje samarbetspartner och med en enkät. Aktivitet 2: analys av rör från olika processteg för att utvärdera uppnådd ytkvalitet med dagens metoder. I aktivitet 3 identifierades och utvärderades alternativa metoder till syrabetning. Den mest lovande metoden för varje samarbetspartner identifierades. Iaktivitet 4 så utformades ett förslag på hur en pilotstudie kan genomföras med den mest lovande metoden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03263

Statistik för sidan