Metod för Visuell Produktionsutveckling

Diarienummer 2013-01135
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 3 250 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att effektivisera utvecklingen av produktionssystem. Målet har varit att minska ledtiden för utvecklingsfasen genom att föreslå en arbetsmetodik för systematisk utveckling av produktionssystem vilket använder sig av realistiska visualisering. Med hjälp av arbetsmetodiken kan produktionsutvecklingsprojekt få ett bättre diskussions- och beslutsunderlag, både för individuellt arbete som inom en arbetsgrupp.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en arbetsmetodik för systematisk utveckling av produktionssystem vilken minskar ledtiden för utvecklingen. Med hjälp av realistiska visualiseringar och strukturerat arbete kan fler problem kan upptäckas och lösas tidigare i utvecklingsfasen, vilket sparar både tid och pengar. Användningsområdena är bred, men fokus har främst varit mot layoutplanering. De förväntade effekterna efter projektets slut är att företag kommer applicera arbetsmetodiken genom att göra nödvändiga ändringar och anpassningar för att matcha den projektmodell som används på företaget.

Upplägg och genomförande

Behovet av en arbetsmetodik och tillgängliga tekniker för 3D laser scanning och visualisering kartlagdes under tidigare projekt (NFFP5), vilka användes som grundförutsättningar för projektet. Projektet har genomfört två omfattande industriella studier där behovet där arbetsmetodiken har utvecklats sekventiellt. Studierna har gjorts inom ramen för industrialiseringsprojekt på företaget och gjort det möjligt att ha ett regelbunded utbyte ab kunskap och erfarenheter, som del i kunskapsöverföring.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.