MERIT - Methodology for Architecting Intelligent Trustworthy Infrastructures for CPS

Diarienummer 2017-05232
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Maskinkonstruktion/Integrerad produktutveckling
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet MERIT har som mål att, (1) ta fram en arkitekturutvecklingsmetodik, arkitekturförslag och en demonstrator för intelligenta och pålitliga infrastrukturer för cyberfysiska system, samt, (2) vidareutveckla den strategiska forskningsagenda som COSIS-konsortiet tagit fram. Projektet fokuserar på utmaningar och lösningar för pålitliga infrastrukturer dvs. IT-säkra, personsäkra och motståndskraftiga system, specifikt i kontexten programvaruintensiva, automatiserade, uppkopplade och storskaliga cyberfysiska system som agerar i komplexa omgivningar.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat inkluderar, (i) en metodik för arkitekturutveckling och arkitekturförslag, (ii) teknik för effektiv IT-säkerhet och kunskapshantering, (iii) en öppen demonstrator, samt (iv) en strategisk forskningsagenda. Projektet förväntas vidare leda till tekniköverföring genom aktiv partnersamverkan. På längre sikt är målet att bana väg för en mer omfattande forskningssatsning som omfattar flera intressenter och industriella branscher, med fortsatt fokus på pålitliga cyberfysiska system.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet samlar ledande forskare samt partners från tillverkning, telekommunikation, försvar och transport, med kompetens inom systemteknik, programvaruteknik, styr- och kommunikationssystem, med expertis inom pålitliga system. Denna multidisciplinära ansats är väsentlig och en viktig del i lösningsstrategin. Forskningen drivs av gemensamt definierade scenarios och fallstudier för att konkretisera mål och ge en tydlig koppling till industriella tillämpningar. En större referensgrupp av aktörer kommer att delta i arbetet med den strategiska forskningsagendan.

Externa länkar

https://www.kth.se/en/itm/inst/mmk

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.