MERIT - Methodology for Architecting Intelligent Trustworthy Infrastructures for CPS

Reference number 2017-05232
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Maskinkonstruktion
Funding from Vinnova SEK 5 000 000
Project duration January 2018 - December 2019
Status Ongoing

Purpose and goal

Projektet MERIT har som mål att, (1) ta fram en arkitekturutvecklingsmetodik, arkitekturförslag och en demonstrator för intelligenta och pålitliga infrastrukturer för cyberfysiska system, samt, (2) vidareutveckla den strategiska forskningsagenda som COSIS-konsortiet tagit fram. Projektet fokuserar på utmaningar och lösningar för pålitliga infrastrukturer dvs. IT-säkra, personsäkra och motståndskraftiga system, specifikt i kontexten programvaruintensiva, automatiserade, uppkopplade och storskaliga cyberfysiska system som agerar i komplexa omgivningar.

Expected results and effects

Förväntade resultat inkluderar, (i) en metodik för arkitekturutveckling och arkitekturförslag, (ii) teknik för effektiv IT-säkerhet och kunskapshantering, (iii) en öppen demonstrator, samt (iv) en strategisk forskningsagenda. Projektet förväntas vidare leda till tekniköverföring genom aktiv partnersamverkan. På längre sikt är målet att bana väg för en mer omfattande forskningssatsning som omfattar flera intressenter och industriella branscher, med fortsatt fokus på pålitliga cyberfysiska system.

Planned approach and implementation

Projektet samlar ledande forskare samt partners från tillverkning, telekommunikation, försvar och transport, med kompetens inom systemteknik, programvaruteknik, styr- och kommunikationssystem, med expertis inom pålitliga system. Denna multidisciplinära ansats är väsentlig och en viktig del i lösningsstrategin. Forskningen drivs av gemensamt definierade scenarios och fallstudier för att konkretisera mål och ge en tydlig koppling till industriella tillämpningar. En större referensgrupp av aktörer kommer att delta i arbetet med den strategiska forskningsagendan.

External links

https://www.kth.se/en/itm/inst/mmk

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.