Medverkan i Innovative Sweden utställningens invigning och program i Seoul, 11-14 November 2013

Diarienummer 2013-04656
Koordinator CRUNCHFISH AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med resan var att närvara vid Innovative Sweden utställningen, besök på utvalda Koreanska företag samt kundseminarie på Ewha Womans University. Målsättningen var att bygga nätverk och skapa nya affärsrelationer som ska leda till lansering av en kommersiell produkt i Korea under 2014. Detta mål är delvis uppfyllt med ett antal nya affärskontakter vunna.

Resultat och förväntade effekter

Crunchfish har genom sin medverkan i Korea presenterat företaget och sina produkter för koreanska företag och även knutit nya viktiga kontakter med potentiella kunder. Vi etablerade dessutom kontakter med journalister lokalt som framöver kan ge oss lokal press. Effekter av detta är framåt att vi förhoppningsvis kan göra affärer i Korea med något av de företag vi träffade och därefter växa till en lokal närvaro i Seoul.

Upplägg och genomförande

Såväl utställningen som seminariet var välarrangerat och genomfört på ett strukturerat och bra sätt. Uppslutningen från Koreanskt näringsliv var ganska bra och alla närvarande svenska företag gavs möjlighet att presentera sig och sina produkter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.