Medicinteknikdagarna 2014

Diarienummer 2014-04189
Koordinator MTF - Svenska Föreningen för Medicinsk Teknik och Fysik
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Medicinteknikdagarna 2014 var att samla branschens alla viktiga intressenter, såsom den medicintekniska ingenjörskåren, medicintekniska företag, medicinska experter, medicintekniska forskare, representanter för hälso- och sjukvården, myndigheter, landets medicintekniska kluster och branschorganisationer. Ett delsyfte var även att erbjuda MTFs medlemmar en möjlighet till vidareutbildning i några aktuella ämnen. Antalet deltagare och utställare samt antalet deltagare i de två kurser som gavs medförde att såväl syfte som mål med MTD 2014 blev uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Ett viktigt resultat av MTD 2014 är att Medicinteknikdagarna fortsätter att behålla sin ställning som en av den allra viktigaste konferenserna inom det medicintekniska området.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande av Medicinteknikdagarna 2014 liknar i alla väsentliga delar tidigare års upplagor. Unik denna gång var dock samarrangemanget med 16th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering & Medical Physics (NBC16). Vilka positiva och/eller negativa effekter som detta har inneburit för MTD skall analyseras i mer detalj under 2015.

Externa länkar

Hemsidan till Medicinteknikdagarna 2014, samt tidigare år, kan nås via MTFs webbplats - mtf.nu

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.