MAXA MEDTEK En starkare koppling mellan Svensk medicinteknisk industri och infrastruktursatsningarna i Lund

Diarienummer 2018-02477
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Bioscience and Materials / Surface, Process and Formulation
Bidrag från Vinnova 830 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2019
Status Beslutat