Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MAXA MEDTEK En starkare koppling mellan Svensk medicinteknisk industri och infrastruktursatsningarna i Lund

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Bioscience and Materials / Surface, Process and Formulation
Bidrag från Vinnova 823 595 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: utlysning för strategiska projekt

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet med projektet var att bidra till en ökad kunskap och medvetenhet kring möjligheterna med MAX IV och ESS för tillämpningar inom Medicinteknik-sektorn. Genom kartläggning, uppsökande verksamhet, projektpresentationer i olika forum och en workshop som inkluderade ett studiebesök på MAX IV, har projektet bidragit till en ökad kunskap kring för branschen relevanta tillämpningar och tekniker som är under uppbyggnad.

Långsiktiga effekter som förväntas

En kartläggning av relevanta aktörer och tillämpbara tekniker har genomförts. Nätverk och konstellationer med gemensamma intressen har initieratsbyggts upp, bland annat genom en workshop riktad mot Medicinteknisk industri. Att besöka anläggningen (MAX IV) och för attkunna titta på de befintliga instrumenten var ett mycket bra sätt att visa på teknikens potential. Ett medicintekniskt pilotprojekt har initierats och flera förväntas inför kommande utlysningar. Ett ”White paper” för tillämpningen av MAX IV och ESS inom medicinteknik kommer att formuleras baserat på projektet.

Upplägg och genomförande

Genom en ökad kunskap kring relevanta tillämpningar, tekniker och praktiska detaljer kring tillgänglighet har vi även sänka tröskeln för Medicinteknisk industri både nationellt och internationellt att utnyttja anläggningarna, och därmed ökat tillgängligheten. Projektet var uppdelat i två steg. Det första steget innefattade kartläggning av relevanta tillämpningar och tekniker, och akademiska grupper som redan är aktiva inom området, samt företag som potentiellt kan ha nytta av MAX IV och ESS. Steg två var en workshop och riggning av en pilotstudie.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 maj 2018

Diarienummer 2018-02477

Statistik för sidan