Materialeffektiva skräddarsydda laminat med metallstickning

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Bidrag från Vinnova 2 067 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett syfte var att skapa förutsättningar för lätta, materialeffektiva produkter som kan tillverkas i befintliga bearbetningsutrustningar i svenska plåtverkstäder. Projektet har utvecklat detta, stick-, fognings-och simuleringsmetoder, prövat laminatet tekniskt och i demonstratorer. Syftet var även att skapa en hel industriell leverantörskedja vilket har varit svårt med ett nytt material under utveckling. Arbetet har fokuserats till förberedande steg som NABC, Chalmers och företagskontakter mm.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har prövat laminatet i 3 demonstratorer, skapat erfarenhet om materialets prestanda, vidareutvecklat simuleringsmodeller, utvärderat IPR, och arbetat med affärsutveckling. Vidareutveckling av textil och fogningsmetoder har genomförts för hög-/normaltemperaturapplikationer. Kompetens har byggts upp om hur textilens och plåtens inparametrar, fogmetod mm. påverkar det slutliga laminatets prestanda och formbarhet. Projektet har presenterats på programkonferens och artiklar har lämnats in.

Upplägg och genomförande

Projektet har utgått ifrån en grupp med kompetens inom produktutveckling, textil, metall, laminat, fogning, formning, simulering och materialkaraktärisering. Gruppen består av Gestamp Hardtech, Outokumpu Stainless, Lamera, Swerea IVF, Textilhögskolan och Inkubatorn i Borås. Huvudaktiviteterna har varit materialutveckling, materialframställning formningsstudier, applikationsutveckling, affärsmodell och industrialisering. Ett unikt formbart laminat som tål höga temperaturer har utvecklats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.