Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Match-making event Peking, Nanjing, Shanghai nov 2018

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Innovationsplatsen
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med resan var att erhålla bättre förståelse för Kinesiska förhållanden m a p AI-utveckling, specifikt strategier och utmaningar rörande implementering och kliniskt nyttiggörande. Konkreta mål med resan var att träffa och diskutera med kinesiska vårdgivare, och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården liksom företag som utvecklar AI-beslutsstöd för hälso- och sjukvård inom de olika regionerna som besöks. Dessa mål uppfylldes med denna resa.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade resultat från resan är ökad kunskap om de kinesiska förhållandena, och stadie av utveckling, och ev identifiering av potentiella framtida samarbetspartners inom hälso- och sjukvård. De förväntade effekterna är samarbeten för utbyte av kunskap och information och potentiellt gemensamma globala utvecklingsprojekt inom området, vilket kan bidra till att ytterligare öka attraktiviteten för Karolinska/SLL och Sverige som sammarbetspartner för små och stora företag inom AI utveckling och implementering. Flera potentiella relevanta partner identifierades.

Upplägg och genomförande

Upplägget är att följa VINNOVAS program för resan med vissa avsteg för egna inplanerade möten och besök med och hos Kinesiska sjukvårdsorganisationer inom de olika regionerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 oktober 2018

Diarienummer 2018-04189

Statistik för sidan