MANUFUTURE-SE 2013

Diarienummer 2012-04259
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med MANUFUTURE-SE är: - Att synliggöra svenska intresseområden inom den europeiska Teknikplattformen Manufuture - Att synliggöra europeisk produktionsforskning för svensk industri, akademi och institut - Att påverka kommande europeiska utlysningar för att säkerställa att viktiga svenska forsknings- och utvecklingsområden inom produktion finns med - Att kraftigt öka det svenska deltagandet i europeiska forskningsprojekt MANUFUTURE-SE arbetar långsiktigt för att uppfylla målen. Under 2013 har ökad kvalitet på ansökningar varit ett fokusområde.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har uppfyllt målen genom arbete i två dimensioner: 1) Att få in viktiga svenska områden inom produktion i Roadmaps på EU-nivå. 2) Att få med fler svenska aktörer i EU-projekt genom att tydliggöra möjligheter för många svenska parter och parallellt arbeta för bättre kvalitet på ansökningar.

Upplägg och genomförande

Projektet har fyra huvudaktiviteter: 1. Projektledning och information. 2. öka antal svenska företag i EU-program 3. Förbättrad ansökningskvalitet 4. Internationellt arbete med att påverka kommande utlysningar på EU-nivå inför Horizon 2020

Externa länkar

Publik sida för Manufuture-SE, med avsikt att sprida information om möjliga EU-utlysningar

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.