MänniskaMaskin

Diarienummer 2017-02666
Koordinator STIFTELSEN TEKNISKA MUSEET - Tekniska museet
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Vad innebär det att vara människa i en digitaliserad värld? Var går gränsen mellan människa och maskin? Projektet syftar till att på ett kunskapsbaserat, demokratiskt och intresseväckande sätt ge perspektiv på framtidens teknikutveckling och digitala omställning, hur den påverkar oss och synen på oss själva som människor. Målet är att stimulera intresset för teknik, naturvetenskap och samhällsfrågor samt etik. Projektet är i linje med skolans satsning på digital strategi. Väsentligt är inkluderande pedagogik, digital lärmiljö, tillgänglighet, genus- och normperspektiv.

Förväntade effekter och resultat

En högkvalitativ interaktiv utställning om ca 600 kvm som visas i 5 år. Huvudmålgrupp är 10-15 år i sällskap med vuxna. Utställningen kommer att besökas av minst 320 000 människor per år i museet och förväntas på ett innovativt och inspirerande sätt stimulera intresset för teknik, naturvetenskap, innovation, samhällsnytta och etik genom tankeväckande upplevelser i gränslandet mellan vetenskap och konst. Förutom utställningsupplevelsen på plats erbjuds pedagogiska program i linje med läroplanen avseende digitalisering i skolan samt digital tillgänglighet av utställningen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har förprojekterats genom en bok, en förstudie, seminarier och en förlansering för att ta fram kunskapsunderlag. Under 2018 görs produktionen och ytterligare förlansering. Utställningen invigs 2019. Särskilda metoder som används är Co-Creation med besökarna under hela utställningstiden och Open Calls till riktade grupper, publika testbäddar och Research in Residence. Till projektet knyts experter för att säkerställa kvalitet och målgruppsanpassning. En förhoppning är att även kunna producera en turnerande version av utställningen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.