Mamma-barn-3dskrivare

Diarienummer 2015-04248
Koordinator Makers of Norrköping
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Vi tycker att våra deltagare har fått ett ökat självförtroende. De har lärt sig montera, löda, läsa kopplingsschema, använda olika typer av verktyg för bearbetning och snart digitala verktyg för styrning och utkörning av 3d-objekt i sina skrivare. Deltagarna har byggt sina skrivare med hjälp av coacher från Makers of Norrköping och Makerspace Linköping och fått en delaktighet i makerkulturen. En stor del av skrivarna är tillverkade av ´skräp´. Ett antal komponenter i skrivaren så som axlar, kablage, skruv och fästen har hämtats från elektronikskrot som datorer och skrivare.

Resultat och förväntade effekter

Vi som förening har genom den ´nya´ målgruppen fått kunskaper i hur vi kan göra ny teknik tillgänglig för fler. Projektets omfattning har inneburit att vi har fått engagerat många medlemmar med olika kompetenser och att planera och genomföra stora projekt ihop med partners. Deltagarna har fått lära sig att grunderna i 3d-skrivarprojektet enkelt kan överföras på andra redskap som t ex laserskärare o dyl. Vi har och vi kommer att presentera projektet på olika träffar, mässor och skolbesök. Projektet har väckt stort intresse inom skolvärlden, makerskretsar och media.

Upplägg och genomförande

Föreningens medlemmar har återvunnit material och skapat komponenter som satts samman i form av ´byggsatser´. MammaBarnen har sedan satt samman sina 3d-skrivare i föreningarnas lokaler samt i våra projektpartners lokaler med hjälp av föreningarnas medlemmar. Antal träffar har uppgått till 17 stycken och projektet kommer att fortsätta under vintern då vi kommer att titta på tekniker för att skapa egna 3d-objekt och på andra tekniker för att tillverka objekt (cnc-fräsning och laserskärning).

Externa länkar

Vi kommer att presentera MammaBarn-projektet på vår hemsida under våren.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.