Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MaaS for Sustainable Cities

Diarienummer
Koordinator Statens Väg- & Transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 1 540 000 kronor
Projektets löptid september 2021 - september 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Målet för detta uppdrag är att dra nytta av de möjligheter som finns kopplade till visionen om kombinerad mobilitet eller Mobility as a Service. Inom uppdraget ska Drive Sweden i samarbete med K2 koordinera samt initiera relevanta aktiviteter för att säkerställa att nyttor med MaaS kan realiseras. En viktig del i arbetet är kommunikation och att underlätta utbyte av erfarenheter och kunskap inom området.

Förväntade effekter och resultat

Syftet med uppdraget är att bidra till framväxten av hållbara kombinerade mobilitetstjänster i Sverige. Dessa tjänster ska bidra till transformationen från privat bilägande till mer hållbara mobilitetslösningar. Målet är att driva utvecklingen inom kombinerad mobilitet framåt och detta sker huvudsakligen genom följande tre målområden: a) Sprida kunskap, bidra till erfarenhetsutbyte och lyfta exempel fr omvärlden b) Identifiera och systematiskt hantera utmaningar samt låsningar i dagens system c) Stimulera framväxten av nya tjänster, samarbeten och tjänstepaketeringar

Planerat upplägg och genomförande

Uppdraget genomförs som en utökning av den koordinering som redan utförs inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden. Uppdraget genomförs av VTI/K2 men med Drive Sweden/Lindholmen som koordinerande part. En central input till prioriteringar kommer dels att vara resultat från tidigare och pågående projekt som finansierats inom MaaS-området samt närliggande initiativ såsom Klimatsmart Mobilitet 2030 (samarbetet mellan Drive Sweden och Viable Cities).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 januari 2023

Diarienummer 2021-03656

Statistik för sidan