Logic in Manufacturing (LiM)

Diarienummer 2015-04472
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme for Production2030
Ansökningsomgång The Produktion2030 Strategic Innovation Programme Autumn 2015

Syfte och mål

LiM-projektet kombinerar flervärd logik och numerik i ett berikat språk för att användas inom tillverkningsindustrin när det gäller informationsstrukturer och -representation. Flervärdheten involverar icke-kommutativa kvantaler som möjliggör att beakta ´vad kommer först, vad därefter´ bl.a. angående innehåll i felträd. Kvantelerna möjliggör också att visa hur ´funktion´ är en s.k. tensorprodukt av ´fel´. I praktiken innebär detta att flervärdheten angående funktion är intuitivt mer multivalent än flervärdheten angående fel, i enlighet med praxis.

Resultat och förväntade effekter

LiM möjliggör förbättrad datainsamling, övervakning och analys av data. All data är typad och kan därmed ingå i typade/klassificerade uttryck. Uttrycken är dessutom flervärda, vilket möjliggör beslutsfattande också i närvaro av osäker data. LiMs ansats till analytik kan skalas upp inom och över olika domäner av industrier.

Upplägg och genomförande

LiMs forskningsansats har varit iterativ och tvärvetenskaplig. Fallstudier har genomförts med LiMs samarbetsparter, och också med beaktande av en bred ansats angående tillämpbarhet inom flera industriområden. Informationsmodellen är logiskt och ontologiskt välgrundad. BPMN-baserade processmodellen beskriver industriområdets ekosystem, där informationsmodellen är integrerad i BPMNs (Business Process Modeling Notation) dataelement. LiM har också utvecklat an AIDA-baserad (Awareness-Interest-Desire-Action) uppskalningsmodell.

Externa länkar

Hemsidan innehåller allt från översikt till specifika detaljer angående LiM-logiken.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.